Menu

Vigtig information til alle forældre, Differentieret kontingent i TSV Ungdom

image
23. april 2018 kl. 09:27

TSV – Differentieret kontingent

 

I TSV har vi et såkaldt ”differentieret kontingent” i mikro- og ungdomsafdelingerne, som hjælper os med at sikre hjælp fra forældre og andre frivillige til de mange opgaver, som er nødvendige at udføre i en fodboldklub for at sikre klubbens overlevelse og nødvendige indtægter.

Det differentierede kontingent betyder at man som udgangspunkt betaler et fast kontingent-beløb for barnet afhængig af årgang, og så derudover hjælper med en række opgaver til gavn for klubben hvert halvår, som beskrevet herunder. Hvis man ikke har mulighed for at hjælpe med sådanne opgaver, får man i stedet en yderligere kontingent-opkrævning på 400 kr. når halvåret er slut. (Bemærk, at vi langt hellere vil have din hjælp til de vigtige opgaver, end vi ønsker at udskrive den ekstra kontingent-opkrævning efter det halve år).

Reglerne omkring differentieret kontingent:

 • Gælder for alle familier, som har et eller flere børn indmeldt i TSV.
 • Opgørelsen er opdelt i to halvår
  • Første halvår: D. 1/2 til d. 31/7
  • Andet halvår: D. 1/8 til d. 31/1
 • I hvert halvår skal der for hver familie hjælpes mindst 2 gange med en frivillig opgave, som beskrevet herunder, men selvfølgeligt meget gerne mere, hvis du har mulighed for det. Bemærk, at selvom du evt. har flere børn i klubben, kræves der ikke mere hjælp end hvis du kun har et barn.
 • En frivillig opgave varer som udgangspunkt oftest mellem 2 og 5 timer, men nogle kan vare længere, afhængigt af klubbens behov.
 • Alle opgaver på ”TSV Frivilligheds-siden” (http://frivillig.tsvfodbold.dk/) tæller som en udført opgave i forhold til differentieret kontingent.
 • Vi kan kun tælle en udført opgave på frivillighed-siden med, hvis barnets medlemsnummer er indtastet når man tilmelder sig opgaven. (Kontakt frivilligheds-koordinatoren i moderklubben, hvis du ikke kender barnets medlemsnummer).
 • I stedet for at udføre opgaver fra frivilligsiden, kan man være fast tilknyttet frivillig eller leder ud fra kravene beskrevet længere nede på siden, hvorved differentieret kontingent automatisk bliver opfyldt. I så fald skal man sende en mail til frivilligkoordinatoren i den relevante moderklub og fortælle at man er fast tilknyttet frivillig eller leder, og i den forbindelse angive medlemsnummer/-numre på sit/sine barn/børn.
 • Hvis en opgave ikke står på ”TSV frivillighed-siden” eller i listen herunder omkring faste frivillig eller leder-opgaver, tæller den IKKE som en opgave i forhold til opfyldelse af differentieret kontingent!
 • Hvis man er i tvivl om man har opfyldt minimums-antallet af frivillige opgaver i et halvår, er man altid velkommen til at kontakte frivilligheds-koordinatoren i moderklubben.
 • Når halvåret er overstået, laver frivilligheds-koordinatoren i hver moderklub en opgørelse over antal hjulpne vagter. Hvis man ikke har hjulpet det krævede antal gange, vil man modtage en ekstra kontingent-opkrævning på 400 kr. for halvåret. Hvis denne ikke betales indenfor tidsfristen, vil barnet ikke kunne spille og træne fremadrettet indtil betalingen er foretaget.

 

Det er vigtigt at forstå at differentieret kontingent ikke handler om at forsøge at få flere penge i klubkassen via kontingent-opkrævning, men i stedet handler om at sikre at vi alle hjælper hinanden til at få en god klub både i forhold til en fair fordeling af opgaver, samt til at sikre yderligere indtægter som kommer børn og unge til gode.

Hvis du har nogen spørgsmål om baggrunden eller behovet for differentieret kontingent er du velkommen til at kontakte TSV-udvalget på ungdomsudvalg@tsvfodbold.dk.

Har du spørgsmål omkring frivillige opgaver m.m., kan frivilligkoordinatoren i den relevante moderklub kontaktes.

 

Med venlig hilsen

 

TSV-udvalget

 

Liste over faste leder- eller frivillig-poster, som automatisk opfylder differentieret kontingent:

 • Medlem af følgende udvalg i TSV eller moderklubber: Bestyrelse, TSV-udvalg, frivillig-koordinator, sekretær, kasserer, kampfordeler, cafeteria-udvalg, event-udvalg, it ansvarlig, fundraiser, senior-udvalg (Denne liste udvides muligvis med tiden)
 • Træner, fast holdleder eller forældrekontakt på et mikro- eller ungdoms-hold efter aftale med TSV-udvalget.

 

Kontaktinformationer til frivilligkoordinator i hver moderklub:

VIF/Vestbjerg: frivillig@vestbjergfodbold.dk

SIF/Sulsted: vinfeld@gmail.com

TUI/Tylstrup: k.gravgaard@gmail.com

Luk