Menu

Udmeldelse af klubben

Hvis du stopper til fodbold så send en mail til kontingent@sulstedif.dk

Hvis du skal flytte fodbold til en anden klub så skal du ikke udmelde dig, den nye klub beder om dit spillercertifikat og derfra sker udmeldingen og overflytningen til den nye klub automatisk.

Hvis du stopper på alt andet idræt skal du sende en mail til kontingent@sulstedif.dk hvor du beder om at blive udmeldt.

Luk