Menu

Bestyrelsesmøde den 23. maj 2018

Referat bestyrelsesmøde 23. maj 2018

Deltager: Henrik Hyldig, Kasper Buchvoll, Ulla Poulsen, Githa Krogh, Tina Vinfeld, Peter Hvid Paulsen

 

1)Velkommen til ny bestyrelse

Henrik Hyldig bød velkommen til den nye bestyrelse efter den ekstraordinære generalforsamling 16. maj, hvor den eksisterende bestyrelse blev suppleret med Kasper Buchvoll, Peter Hvid Paulsen og Tina Vinfeld.

 

2) Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

  • Formand: Henrik Hyldig
  • Næstformand: Githa Krogh
  • Kasserer: Ulla Poulsen
  • Sekretær: Peter Hvid Paulsen
  • Bestyrelsesmedlem: Kasper Buchvoll
  • suppleant: Tina Vinfeld

Tina Vinfeld er valgt som suppleant til bestyrelsen men deltager på bestyrelsesmøderne, og der var i bestyrelsen enighed om, at Tina deltager i bestyrelsen på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

 

3) Kontaktpersoner til afdelinger

Følgende personer er for nuværende sat på som bestyrelsens kontaktpersoner for de enkelte afdelinger:

  • Fodbold senior: Henrik Hyldig
  • Fodbold ungdom: Kasper Buchvoll
  • Gymnastik: Tina Vinfeld
  • Badminton: Peter Hvid Paulsen

Det blev i samme forbindelse gennemgået, at bestyrelsen har en række andre udvalg og øvrige samarbejdsflader, som skal håndteres (bl.a. økonomisamarbejde med kommunen, JBU, DGI, DIF, SIFA etc.). Hvordan disse opgaver konkret fordeles og håndteres i bestyrelsen aftales løbende.

 

4) Førstkommende opgaver for bestyrelsen

Der afholdes årligt to sparringsmøder mellem bestyrelsen og repræsentanter fra afdelinger/udvalg. Det forventes at dette møde vil blive afholdt 20. juni.

Der afholdes et møde med kontaktpersonen fra Sulsted Hallen og en eller flere repræsentanter fra bestyrelsen – mødet afholdes så vidt muligt inden sommerferien.

 

Luk