Menu

Sulsted IF historie

Sulsted IF blev stiftet omkring 1931. Desværre forelægger der ikke noget på skrift, om den nøjagtige dato. Ej heller hvem der stiftede klubben. Den første forhandlingsprotokol for fodbold afdelingen er dateret til 1944. Desværre er det aldrig lykkedes at finde eller fremskaffe skriftligt materiale fra perioden 1931 til 1944.

Sulsted IF har altid spillet en meget stor rolle i lokalsamfundet. Som den eneste forening med sportslige aktiviteter, var klubben et naturligt samlingspunkt. I starten når der skulle spilles fodbold, skete dette på diverse græsmarker rundt omkring i Sulsted, marker der venligst var lånt ud af egnens landmænd. Efter 1945 blev spillestedet for fodbold flyttet til Sulsted Centralskole, hvor der var en enkelt bane til rådighed. Omklædning for spillerne fandt sted ved gymnastiksalen, hvor hjemmehold, gæster og dommeren delte et omklædningsrum. Selv om det var fælles omklædning, var det, på daværende tidspunkt flotte forhold med varmt vand.

Da byen i slutningen af halvfjerdserne kunne indvie en ny idrætshal, frygtede de gæve fodboldkæmper at man nu kunne blive stødt fra tronen som byens "spidser". Men frygten var ubegrundet, fodbolden var stadigvæk den afdeling i klubben der var mest markant. Ved indvielsen af hallen var den daværende bestyrelse hurtigt ude af starthullerne, og alle nye idrætsgrene, der naturligt opstår som følge af hallen, blev optaget under Sulsted idrætsforening. Efter at klubben i mange år havde kunnet benyttet omklædningsrum og en enkelt bane ved Sulsted skole, blev der fra midten af tresserne arbejdet hårdt fra klubbens side på at få foden under eget bord. Og efter mange og seje forhandlinger med det daværende Sulsted-Ajstrup sogneråd blev arbejdet sat i gang med bygning af nyt klubhus. Og i 1972 stod huset klar til indflytning. Alt arbejde lavet af klubbens egne medlemmer, støttet godt op af byens befolkning. Samme år blev der taget to nye fodboldbaner i brug. Heraf var den ene med lys. Efter ganske få år var klubbens medlemsantal steget voldsomt, og klubhuset allerede for lille. Trods store pladsproblemer skulle der gå 17 år inden en udvidelse af klubhuset blev en realitet. I marts 1989 blev der lavet en ny tilbygning med 2 nye omklædningsrum, dommerrum og et mødelokale. Igen blev alt arbejdet udført af klubbens egne medlemmer. Efterhånden var rammerne omkring klublivet ved at tage form, og en udvidelse af cafeteriet og nyt køkkenet i 1998 gør at vi i dag råder over et klubhus på ca. 400 kvadratmeter.

Luk