Menu

Ekstraordinær generalforsamling 16. maj 2018

Referat af Ekstraordinær generalforsamling onsdag, den 16.05.2018

 

  1. Valg af dirigent

 

Per Christian Jensen blev valgt til dirigent. Han gennemgik dagsorden og konstaterede at den ekstra ordinære generalforsamling var lovligt indvarslet iht. Vedtægterne.

 

  1. Valg til bestyrelsen

 

Kasper Buchwoll, Peter Hviid Paulsen og Tina Vindfeld stillede op til bestyrelsen og blev alle valgt.

Kasper Buchwoll som menigt medlem indtil marts 2019 og herefter formand.

Peter Hvid Paulsen som sekretær og Tina Vindfeld som første suppleant til bestyrelsen, hvor hun deltager i alle møder på lige fod med ordinære medlemmer.

 

  1. Eventuelt

 

Der var intet til eventuelt, så Per Christian Jensen takkede for god ro og orden og ønskede alle et godt foreningsarbejde i SIF.

Luk