Menu

Referat af årsmøde i Fodbold ungdom 2021

image
04. november 2021 kl. 09:36

Referat af Årsmøde i Sulsted IF Fodbold Ungdom 2021

 

  1. Valg af dirigent

 Jesper Holt, DGI,  konstaterer, at der ikke har været indkaldt til årsmøde i 2020 grundet Corona- restriktionerne. Stella oplyste, at der er indkaldt til årsmødet via offentligt opslag på www.sulstedif.dk og via (forsøg på) direkte mail til alle ungdomsmedlemmer

 

  1. Udvalget fortæller om året der gik

Stella fortalte om organiseringen, idet ungdomsudvalget er et underudvalg i fodboldafdelingen, som er en del af Sulsted IF. Udvalget er med i følgende aktiviteter i SIF regi: Fodboldskole, SIF- CUP samt Idrætsuge

Tre medlemmer af ungdomsudvalget er medlemmer af TSV udvalget, som også består af repræsentanter fra Vestbjerg og Tylstrup.

 

Samarbejdet søger at sikre tilbud om fodbold i alle årgange, flere baner mv. til rådighed samt større pulje af potentielle trænere og øvrige frivillige. Som ud og administrationen af klubsamarbejdet i alle årgange fra U4 -U19 også står for en række fælles arrangementer:

 

Standerhejsning, Hvide Klit (afslutningstur) Pigeraketten, Indkøb af spillertøj, mv.

Hver klub er selv ansvarlig for indkøb af bolde, veste og øvrige materialer.

 

Udvalget opfordrer til at forsamlingen kommer med flere forslag til aktiviteter og tiltag.

 

Udvalget opfordres til at:

- overveje hvilke turneringsformer der udbydes ved kommende SIF CUP

- Arbejde for turnus mellem de tre byer, som trænings- og kamp sted, for at sikre tilhørsforholdet i alle byerne

 

  1. Valg af medlemmer til udvalget

Nuværende udvalg genopstiller: Stella Byskov og Flemming Pedersen

 

Desuden blev følgende valgt: Elisabet Holmgren, Heidi Johansen, Louise Holm Uglehøj, Christine Kastrup og

Anders Sørensen

 

Forsamlingen gav udvalget bemyndigelse til selv at fastsætte hvem og hvor mange der sidder i henholdsvis 1 eller 2 år - det for at sikre en vis kontinuitet i udvalget.

 

Udvalget konstituerer sig umiddelbart efter årsmødet. Punkt 4 og 5 Forslag til kommende aktiviteter

- TSV-cup

- Socialdag for flere hold

- Søge fonde donationer til aktiviteter i klubben - Søge sponsorater til materialer og lignende

- DGI - efterårsferie arrangement - Sportscamp - Brug klubbens fundraisere (Tina Vinfeld)

 

  1. Eventuelt

Samrådet afholder fællesmøde for byens foreninger den 3. november og skolen og SIF vil samarbejde om at få etableret en kunstgræsbane i Sulsted - forslag om at tænke hele byen ind i projektet - og f.eks. søge om en petanquebane, legeplads med mere, da det øver mulighederne for tilskud fra diverse fonde og kommunale puljer

 

MBT banen ved skolen vil gerne være med i et samarbejde, da en udvidelse kunne skabe mere liv

Samrådet oplyser, at arbejdet med det grønne område mellem skolen og Brugsen snarest muligt bliver sat i gang.

Luk